A mérnökinformatikus mesterszak tantervi hálója

Érvényes 2017. szeptember 1-től

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (20 kredit) – KKK: 20-30 kredit

1

Felsőbb matematika

4/0/0/v/4

4/0/0/v/4

 

 

2

Közös tantárgyak

3/0/0/f/4

3/0/0/f/4

 

 

3

 

 

3/0/0/f/4

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit) – KKK: 10-15 kredit

4

Mérnöki menedzsment1

 

 

 

4/0/0/v/4

5

Választható gazd. hum. tantárgy

 

 

2/0/0/f/2

2/0/0/f/2

6

 

 

 

 

2/0/0/f/2

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit) – KKK: 15-30 kredit

7

Főspecializáció-tantárgyak

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

8

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

9

2/1/0/v/4

 

 

 

10

Főspecializáció-laboratórium

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

 

Szakmai törzsanyag köt. választható ismeretkörei (56 kredit) – KKK: 50-60 kredit

11

Mellékspecializáció-tantárgyak

2/1/0/f/4

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

12

Mellékspecializáció-laboratórium

 

 

0/0/3/f/4

 

13

Önálló laboratórium

0/0/3/f/5

0/0/3/f/5

 

 

14

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit) – KKK: min. 5 kredit

15

Szabadon választható tantárgy

 

 

6/0/0/f/6

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

16

Szakmai gyakorlat2

6 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

Összes heti óraszám

22

25

22

18

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

15 / 4 / 3

16 / 3 / 6

10 / 6 / 6

8 / 10 / 0

Összes kredit-pontszám

29

33

30

28

Vizsgaszám

4

4

1

1

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

1 A Mérnöki menedzsment c. tantárgy az őszi félévekben magyar, a tavaszi félévekben angol nyelven indul.

Kezdés az őszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

0

1

2

3

Természettudományos alapismeretek (20 kredit) – KKK: 20-30 kredit

1

Felsőbb matematika

4/0/0/v/4

4/0/0/v/4

 

 

2

Közös tantárgyak

3/0/0/f/4

3/0/0/f/4

 

 

3

 

3/0/0/f/4

 

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit) – KKK: 10-15 kredit

4

Mérnöki menedzsment1

4/0/0/v/4

 

 

 

5

Választható gazd. hum. tantárgy

 

2/0/0/f/2

2/0/0/f/2

 

6

 

 

 

2/0/0/f/2

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit) – KKK: 15-30 kredit

7

Főspecializáció-tantárgyak

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

8

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

9

 

2/1/0/v/4

 

 

10

Főspecializáció-laboratórium

 

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

Szakmai törzsanyag köt. választható ismeretkörei (56 kredit) – KKK: 50-60 kredit

11

Mellékspecializáció-tantárgyak

 

2/1/0/f/4

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

12

Mellékspecializáció-laboratórium

 

 

 

0/0/3/f/4

13

Önálló laboratórium

0/0/3/f/5

0/0/3/f/5

 

 

14

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit) – KKK: min. 5 kredit

15

Szabadon választható tantárgy

6/0/0/f/6

 

 

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

16

Szakmai gyakorlat2

6 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

Összes heti óraszám

23

24

21

19

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

20 / 0 / 3

17 / 4 / 3

10 / 8 / 3

2 / 11 / 6

Összes kredit-pontszám

27

31

30

32

Vizsgaszám

2

4

3

1

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

1 A Mérnöki menedzsment c. tantárgy az őszi félévekben magyar, a tavaszi félévekben angol nyelven indul. 

2 A képzésüket 2014. szeptember 1-től megkezdő hallgatók számára a szakmai gyakorlat kötelező időtartama 6 hét.