Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A doktori iskola tanácsa       Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Kiírt doktori témák (doktori.hu, időszakokra kereshető)

Témavezetők

Doktori iskola adatlap, működési szabályzat, képzési terv, minőségbiztosítási terv

További kapcsolódó weblapok: doktoranduszoknak, doktorálóknak és habilitálóknak, Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

I. INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL   

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola dokumentumai a MAB által elvégzendő "törvényességi megfelelési eljárás"-hoz:

A dokumentumok letölthető az Országos Doktori Tanács megfelelő oldaláról is.

 

MAB értékelési szempontok:

1. A doktori iskola azonosító adatai

1.1 Kódszám D136

1.2  Intézmény BME

1.3  tudományági besorolás 2.8. Informatikai tudományok

1.4  a doktori iskola neve: Informatikai tudományok

1.5 a DI akkreditálásának éve: 2002.

2.      A doktori iskola vezetője (név, tud. fokozat, beosztás, postacím)

Levendovszky János egyetemi tanár, az akadémia doktora

1111 Budapest, Egry József u. 18.

 

3.      A belső és külső alapító tag oktatók adatai   Törzstagok   Témavezetők  

 

4.      A doktori iskola hallgatói a 2012/2013 tanévben 

A hallgatók száma

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma

Fokozatot szerzett hallgatók száma

Nappali tagozaton

Levelező tagozaton

Összesen

53

5

58

13

11

 

5.      A doktori képzésben meghirdetett tantárgyak

Korábbi meghirdetések

6.      Egyéb, a tanévben meghirdetett előadások (külföldi meghívottak)

 

7.      Tudományos rendezvények a doktori  iskola szervezésében, társszervezésében

(konferencia, workshop, emlékülés, stb )-a rendezvény címe, ideje, helye.

----

 

8.      A doktori iskolába való felvétel feltételei, a hallgatók kiválasztásának elvei.

 

9.      A doktori iskola működésének (képzés, fokozatszerzés) szabályzati keretei

 

10. Egyéb hasznos információkhoz való hozzájutás lehetőségei: jogszabályok, ODT, MAB, honlapok

 

II. INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLA EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL

 

1. Hallgatók adatai a képzés kezdete óta  (kumulált adatok)

A hallgatók száma

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma

Fokozatot szerzett  hallgatók száma

Nappali tagozaton

Levelező tagozaton

Összesen

384

48

432

234

61