A BME VIK elektronikus kapcsolattartásának ügyrendje

2005. november 22. (címlisták frissítve: 2008. máj. 5.) Revízió alatt!

 

A Kar belső kapcsolattartásának, szervezésének, működésének alapvető eszköze az internet. Ennek érdekében a kar vezetése és a tanszékek a következő szabályok szerint járnak el.

 

1)      A tanszékek illetve a dékáni hivatal standard email-címeket üzemeltetnek, és az ide érkező üzenetek olvasásáról gondoskodnak. Ezek domain-jei:

Tanszék

Rövidítés

Domain

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

AUT

aut.bme.hu

Elektronikai Technológia Tanszék

ETT

ett.bme.hu

Elektronikus Eszközök Tanszéke

EET

eet.bme.hu

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

IIT

iit.bme.hu

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

HIT

hit.bme.hu

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

MIT

mit.bme.hu

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

SzIT

cs.bme.hu[1]

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

SzHVT/HVT

hvt.bme.hu[2]

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

TMIT

tmit.bme.hu

Villamos Energetika Tanszék

VET

vet.bme.hu

Dékáni Hivatal

DH

vik-dh.bme.hu[3]

Kari listák

VIK

vik.bme.hu

 

2)      A tanszékek funkcióhoz kötött, standard nevű alias-okat üzemeltetnek, melyeket belül a megfelelő felelős(ök)höz (és igény szerint esetleg titkárnőhöz is) irányítanak át. Az alábbiak (tanszékek, dékáni hivatal) 2005. november 24-től kötelezően működnek, ez után a kari listák tartalmát ennek megfelelően frissítjük.

 

titkarsag

a tanszéki adminisztráció hivatalos címe (a tanszékvezető mail-je a tanszéken belül ide (is) irányítható, ha ez a tanszékvezető kívánsága). Az ide érkező mail-eket a tanszék legalább munkanaponta egyszer feldolgozza, hivatalos levelekként kezeli (archiválja, visszakereshető, stb.) A tanszéki adminisztráció a körlevelek címzettjeit a lista neve alapján (pl. [kari.tanacs]) azonosítja, az egyéni leveleket pedig az ezekbe írt címzés alapján, ezért az egyéni elektronikus levelek szövegének elejére a címzést mindig be kell írni.

info

a "titkarsag"-gal ekvivalens, külsők ezzel kísérletezhetnek az elterjedt szokások alapján

tszvez

tanszékvezető (korábban létezett "head", "tszv", "tanszekvezeto" stb., ezeket a továbbiakban nem használjuk), ez a tanszéken belül igény szerint átirányítható a "titkarsag"-ra is -- célja a gyors információáramlás, a tanszék az ezeken küldött leveleket nem feltétlenül archiválja, de a tanszékvezetőhöz eljut

oktadm

oktatási adminisztráció és oktatási felelős (ahogy a tanszék kezeli)

postmaster

tanszéki rendszeradminisztrátor (akinek műszaki kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban írni lehet)

sysadm

a postmaster ekvivalense

phd-hallg

az összes tanszéki PhD hallgatók (moderált) email-listája (ide kari terjesztésű üzenetek érkeznek, de a belső információcserét is szolgálja)

webmaster

a web-oldalak gazdája

 

 

Belső listák: a továbbiakban kari szintről nem próbáljuk elérni ezeket, de a tanszék üzemeltet olyan belső listákat melyeken üzenet küldhető:

  • minden oktatónak
  • minden munkatársnak, beleértve a PhD hallgatókat is
  • minden PhD konzulensnek
  • stb.

Kívülről a fenti belső listákra közvetlenül nem küldhető üzenet, a tanszéki adminisztráció címére lehet ide szánt üzeneteket küldeni, aki ezt továbbítja.

 

3)      A Dékáni hivatal a következő email-címeket üzemelteti:

 

dekan

dékán (a titkárság olvassa először)

gazd-dekanh

gazdasági dékánhelyettes

tud-dekanh

tudományos dékánhelyettes

nemzetk-dekanh

nemzetközi ügyek dékánhelyettese

okt-dekanh

hallgatói ügyek dékánhelyettese (oktatási dékánhelyettes)

oktfejl-dekanh

oktatásfejlesztési dékánhelyettes (jelenleg átirányítva az okt-dekanh címre)

vikdhvez

a dékáni hivatal vezetője

titkarsag

a Dékáni Hivatal titkársága

info

= titkarsag

postmaster

a hivatal rendszergazdája

sysadm

= postmaster, a hivatal rendszergazdája

webmaster

a WEB-lapok technikai felelőse

 

 

4)      A Dékáni Hivatal a beérkező hirdetményeket, nagyobb körleveleket elektronikusan továbbítja. Ez a következőket jelenti:

  • külső küldőktől megkívánja, hogy a közzéteendő anyagokat elektronikusan jelentessék meg egy URL-en, amire csak hivatkozni kell
  • ha az első lépés valamiért nem működik, a hirdetmények forrásától beszerzi a forrásállományt és ezt felteszi egy URL-re
  • ha a fenti két lépés egyike sem megy, akkor beszkenneli a hirdetményt, és PDF-ben (vagy ha a tanszéken szerkeszteni kell, akkor Word vagy Excel állományban) felteszi egy URL-re
  • a tanszékek egy olyan levelet kapnak, melynek törzsében közvetlenül olvasható a legfontosabb információ (mi az üzenet tárgya, legfontosabb adatok, pl. a rendezvény címe, helye, ideje), és a teljes anyag URL-je

5)      A Kar levelezési listákat üzemeltet, melyeken a tagok a fenti funkciókhoz kötött tagság esetén a fenti alias-ok szerepelnek, más esetekben a személyek által megadott címek, illetve a Hallgatói Képviselet esetében generikus nevek, melyeket a HK a tag (és csak a tag) hallgatókhoz irányít.

Kari listacímek:

Tanszéki adminisztrációk
Tanszékvezetők
Tanszéki oktatási felelősök
Más karok tanszéki oktatási felelősei
Tanszéki rendszer-adminisztrátorok

tsz-adm
tsz-vez
tsz-oktadm
kulso-tsz-oktadm
tsz-sysadm

Tanszéki PhD hallgatók listái

tsz-phdstudents

Kari Tanács

Tanszékvezetői értekezlet
Dékáni tanács
Dékánhelyettesi megbeszélés

kari.tanacs

tszvez.ertekezlet
dekani.tanacs
dh-megb

A kari bizottságok címei:

Oktatási bizottság
Tudományos bizottság
Gazdasági Bizottság


Habilitációs bizottság és doktori tanács
Tanulmányi bizottság
Villamosmérnöki szakbizottság
Villamosmérnöki szakbizottság meghívottak
Műszaki informatika szakbizottság
Orvosbiológiai képzés kari szakbizottsága
Orvosbiológiai képzés karközi szakbizottsága

 

TDK bizottság
Kitüntetési bizottság

Korábban használt címek:

Jegyzetbizottság
Tanszéki jegyzetfelelősök
Akkreditációs bizottság
Fegyelmi testület
PhD operatív bizottság
OHV bizottság
Lakásbizottság

 

okt.biz
tud.biz
gazd.biz


dokt-habil.biz
tanulmanyi.biz
vill.szakbiz
vill.szakbiz.meghivottak
info.szakbiz
obm.szakbiz
obm.karkozi.szakbiz

 

tdk.biz
kitunt.biz

 

jegyzet.biz
jegyzetfelelosok
akkr.biz
fegy.test
phd.operativ.biz
ohv.biz
lakas.biz

A VIK Dékáni Hivatal összes dolgozói:

A VIK Dékáni Hivatal összes, Neptun-nal foglalkozó dolgozói:

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének vezetősége

dekani.hivatal

dekani.neptun

fdsz

A listák felügyelője a Dékáni Hivatal vezetője, ő felel a listák karbantartásáért. Technikai kezelője az ő megbízottja, elérhető a
listmaster(at)vik.bme.hu címen.

 

6)      A Kar a rá vonatkozó információkat a  http://www.vik.bme.hu/  URL alatti oldalakon teszi közzé. Ennek koordinátora a dékáni megbízott.

 

7)      A kari oldalakról a tanszéki oldalakra lehet eljutni a kari  oldalról. Az itt megjelenő információt úgy kell elkészíteni, hogy a külső böngésző számára logikus információ jelenjen meg. Tehát a  www.<domain>  cím megadására minden további választás nélkül magyar nyelvű, érthető, önállóan olvasható ismertető oldal jelenik meg a tanszékről, erről megnézhető a tanszék és a munkatársak elérhetősége (telefon, email), és link található az angol nyelvű oldalra.

 

8)      A hallgatóknak szánt központi hirdetményeket a Kar vagy a Neptun-on, vagy a kari oldal alatt teszi közzé (a tanszékek a Neptun-on, vagy a tanszéki honlap alatt), és a közvetlenül érintett hallgatók figyelmét erre email-ben felhívják. A hallgató felelős azért, hogy a címére érkező email-eket hetente legalább egyszer olvassa (ezt megteheti átirányított címen is).[1] a szit.bme.hu domain ezzel ekvivalens lehetne, de most nem az, a karon egyelőre a fentit használjuk

[2] az mht.bme.hu domain ezzel ekvivalens régi cím, már nem használjuk

[3] a vdk.bme.hu domain-t egy ideig még használjuk, de megszűnik