BME Szenátusi tagválasztás 2024

2024. május 16.

A BME Szenátusának mandátuma 2024 szeptemberében lejár.

Az új szenátusi tagok megválasztásának időpontja: 2024. május 23.

A folyamat leírása elérhető itt: https://www.bme.hu/hirek/20240409/Megkezdodott_a_BME_szenatusi_tagjainak_altalanos_valasztasa

A választás eredménye: 

A BME Szenátus kar által megválasztott tagjai 2024 szeptembertől: Charaf Hassan dékán  és Imre Sándor egy. tanár.

Jegyzőkönyv

Köszönjük a VIK vmennyi munkatársának az aktív részvételt!

ARCHIV

FONTOS tudnivalók a május 23-i választással kapcsolatban:

A szavazás elektronikusan történik a Neptun Unipoll rendszerében, ami az oktatói Neptunba belépés után az Ügyintézés/Kérdőívek alatt található.

Szenátusi tagot a jelöltállítás során kellő számú ajánlást szerzett és a jelöltséget nyilatkozattal elfogadó jelöltek közül lehet választani (a névsor a szenátus ügyrendje szerint, véletlen sorrendben):

 

Dr. Charaf Hassan (AUT)

Dr. Poppe András (EET)

Dr. Dabóczi Tamás (MIT)

Dr. Varga Pál (TMIT)

Dr. Illés Balázs György (ETT)

Dr. Forstner Bertalan (AUT)

Dr. Imre Sándor (HIT)

 

Érvényesen szavazni legfeljebb 2 jelöltre lehet, a szavazás akkor érvényes és eredményes, ha az oktatók-kutatók legalább 25%-a ebben részt vesz. A Szenátus tagjává a két legtöbb szavazatot kapott jelölt válik. A Szenátusi tagságot el nem nyert, de legalább az összes szavazat tizenöt százalékát megszerzett jelöltek a rájuk leadott szavazatok csökkenő sorrendjében a Szenátus póttagjává válnak.

Kérjük, hogy a szavazás kezdetéig azok is próbáljanak belépni az oktatói Neptunba (https://neptun.bme.hu/oktatoi/login.aspx) , akik nem használják rendszeresen a Neptunt, hogy az esetleges belépési akadályok, elavult jelszavak okozta problémák kiderüljenek. Amennyiben a belépésnél problémába ütköznek, kérjük, hogy azonnal jelezzék a vajda.julia@vik.bme.hu e-mail címen.

A szavazás kezdetekor (2024. május 23. (csütörtök) 6:00) minden szavazásra jogosult kap egy automatikus üzenetet a Neptunból, ami részletes információkat a választással kapcsolatban nem tartalmaz.

A nem oktatók-kutatók a V1 ETT-n és a Q épület Dékáni Hivatalban található szavazólapok segítségével szavazhatnak, a lapokon szereplő nevek közül EGY fő megjelölése lehetséges.

A szavazásra 8.00-18.00 között van lehetőség.

https://www.bme.hu/sites/default/files/KT/NOKT_szenatusi_tagjeloltek_2024.pdf

A választást megelőző információk:

A VIK választásra jogosultak választási névjegyzékét papír alapon közzé kell tenni a Dékáni Hivatalban és a kari honlapon.

Az egyetemi polgár kérheti a választási névjegyzékből való törlését vagy felvételét a DH-ban 2024. május 2. 12.00-ig.

Oktatók-kutatók

Nem oktatók-kutatók

A jelöltállítás és választás folyamata:

Oktatók-kutató esetén:

A Szenátusba a VIK 11 oktató-kutató kollégát jelölhet, akikből majd két főt választ, a többiek póttagok.

A választást kari szinten a KT április 23-i ülésén megválasztott választási bizottság szervezi és felügyeli, melynek elnöke Szirmay-Kalos László egy. tanár, a technikai hátteret a dékáni hivatal biztosítja.

A jelöltállítás és a szavazás elektronikusan történik a Neptun Unipoll rendszerében, ami az oktatói Neptunba belépés után az Ügyintézés/Kérdőívek alatt található:

 

A jelöltállítás időpontja: 2024. május 9. csütörtök 6.00-tól május 11. szombat 18.00-ig lehet elérni a „kérdőívet”.

Jelölni max. 11 főt lehet, a jelöltállítás akkor érvényes és eredményes, ha az oktatók-kutatók legalább 25%-a ebben részt vesz,  jelöltekké  pedig azok válnak, akik esetében a megszerzett ajánlások száma eléri az összes aktív választójoggal rendelkező kari oktató polgár számának öt százalékát.

A jelölteknek a jelöltséget nyilatkozattal kell majd elfogadniuk, a választásra pedig május 23-án kerül majd sor.


 

Nem oktató-kutatók esetén:

A nem oktató-kutatókat 1 fő képviseli a 28 fős Szenátusban.

Mind a jelöltállítás, mind a szavazás papír alapon történik átfogó szervezeti egység szintjén, azaz a VIK egy szavazókör.

A választást a Közalkalmazotti Tanács mellett működő választási bizottság koordinálja a dékáni hivatalok segítségével.

https://www.bme.hu/kt

A jelöltállító ívek és majd a szavazólap a szervezeti egység titkárságán lesz elérhető.

A VIK nem oktató-kutató munkatársai legalább egy, legfeljebb két főt jelölhetnek meg a jelöltállító íven.

A jelöltállítás időpontja: 2024. május 8. szerda 8.00-tól május 10. péntek 10.00-ig.

A jelöltállító ív átvételét aláírással kell igazolni, az ívet kitöltés után a szervezeti egység titkárságán megtalálható „dobozba”  kell tenni.

A dobozokat május 10. péntek 12.00-ig a dékáni hivatal titkárságára kell eljuttatni.

A jelöltállító ívek összesítéséről jegyzőkönyv készül, tagjelöltté a legtöbb jelölést kapott személy válik.

Az egyetemi szinten a fentiek alapján kiválasztott 1-1 jelölt neve kerül fel a szavazólapra, a szavazás időpontja pedig május 23. csütörtök lesz.

 

 

A tudnivalókról és a teendőkről ezen az oldalon lehet folyamatosan tájékozódni:

https://vik.bme.hu/hir/3281-bme-szenatusi-tagvalasztas-2024

 

Budapest, 2024. május 7.