Információk a gazdaságinformatikus mesterképzésről

A képzésről

A képzés végzettségi szintje: mesterdiploma

A képzés finanszírozási formái: államilag támogatott és költségtérítéses

A képzési idő: 4 félév (a mintatanterv szerint)

A képzés indulása:  2010. szeptember

Felvétel a képzésbe: félévenként (MSc képzésében való részvétel előzetes követelményeit ld. itt)

Diploma megnevezése: Gazdaságinformatikus MSc (Master in Business Informatics)

A képzéshez kacsolódó dokumentumok (pl. képzési program) megtalálhatók a képzés kari honlapján.

A BME által hirdetett Gazdaságinformatikus mesterképzésben az alábbi specializációk közül választhatnak a hallgatók:

  • Vállalatirányítási informatika specializáció
  • Analytical Business Intelligence (Gazdasági elemző informatika specializáció) - angol nyelven

Az egyes specializációk indulása az adott félévben a specializációkra jelentkezők számától függ. Egy specializáció minimum 8, maximum 20 fővel indul. A felvételizőnek lehetősége van a specializációk közötti preferencia-rangsor megadására. A specializációk e preferenciák és a fenti létszámkorlátok figyelembe vételével indulnak. A specializációkra vonatkozó preferencialista hiányos kitöltése esetén a besorolást automatikusan felajánljuk. A Gazdasági elemző informatika specializáció csak angol nyelven indul, a másik specializáció oktatási nyelve magyar.

A specializációk által biztosított kompetenciák:

A Vállalatirányítási informatika specializáción végzettek alkalmasak lesznek a vállalati rendszerek, mint szoftver alkalmazások tervezésére, fejlesztésére, más rendszerekhez illesztésére a folyamatosan megújuló igények szerint. A végzettek képesek algoritmusok fejlesztésére, optimalizálására, az aktuális és a jövőbeli vállalati igények kielégítésére.

A Gazdasági elemző informatika specializáción végzettek alkalmasak lesznek a korszerű üzleti intelligencia rendszerek adaptálására és továbbfejlesztésére multinacionális környezetben, valamint a megrendelők egyedi információfeldolgozási igényeinek kiszolgálására mind üzleti, mind magas szintű igazgatási környezetben.

Elhelyezkedési lehetőségek

A foglalkoztatási igény egyik indikátorának a korábbi, gazdaságinformatikai vonatkozású képzési előzményekből kikerült hallgatók elhelyezkedési mutatói tekinthetők. Ezek a hallgatók évek óta, már a diplomájuk kézhezvételét megelőzően is kivétel nélkül el tudtak helyezkedni az általuk megismert szakterületeken, így ezeken a területeken a piac felvevőképessége legalább évi 80 főre tehető.

Ezek az országos és európai szintű igények a budapesti régióban kiemelten jelentkeznek, hiszen a pénzügyi és közigazgatási intézmények jelentős része a fővárosban összpontosul. Itt találhatók meg a hazánk közigazgatását irányító minisztériumok és központi szervek, valamint a bankok központjainak nagy része is. Másfelől a pénzügyekkel és adatfeldolgozással foglalkozó nemzetközi nagyvállalatoknak is igénye van hazai szakemberekre. Ezen igényeket az alábbi táblázat jelzi, a képzéstől igényelt kompetenciákat támogatónyilatkozattal is megerősítő szervezetek felsorolásával.

 

A képzést támogató szervezet neve

Igényelt szakterület és kompetenciák

AGCO Hungary Kft

Vállalatirányítási rendszerek

Gravity Research & Development Kft

Gazdasági elemző informatika

IBM Magyarország Kft

Vállalatirányítási rendszerek

Magyar Államkincstár (MÁK) (duális MSc vállalti partner)

Gazdasági elemző informatika

Magyar Nemzeti Bank

Gazdasági elemző informatika

Morgan Stanley

Gazdasági elemző informatika,
Vállalatirányítási rendszerek

North Carolina State University, NC, USA

Gazdasági elemző informatika

NTT Data Business Solutions Kft

Vállalatirányítási rendszerek

Oracle Hungary

Gazdasági elemző informatika,
Vállalatirányítási rendszerek

RapidMiner

Gazdasági elemző informatika

SAP

Vállalatirányítási rendszerek

SAS Hungary Kft.

Gazdasági elemző informatika

S&T Consulting Hungary Kft

Vállalatirányítási rendszerek

ZF Hungária Kft

Vállalatirányítási rendszerek