Összefoglaló

Űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzési szak

 

Űrtechnológiai kihívások

Napjaink egyik legkorszerűbb területe az űrtechnológia, amelyben számos kihívással szembesülnek a szakemberek. A világűr zord körülményei között működő eszközöket fel kell készíteni a különböző meghibásodásokra, a felbocsátás előtt sokféle tesztelésnek kell alávetni őket, és megfelelő földi infrastruktúrával kell rendelkezni az űrbeli eszközök vezérléséhez és az általuk mért adatok feldolgozásához. Ehhez sokrétű ismeretkörrel rendelkező szakemberekre van szükség.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2020-ban megalapította az űrmérnök mesterképzést Magyarországon. Ez egy nappali formában megvalósuló, 4 féléves képzés, amelyre a felvi.hu-n lehet jelentkezni, minden év novemberében és februárjában. A képzésről további információ ITT található (link: https://vik.bme.hu/hallgatoknak/mesterkepzes/urmernoki-szak/).

 

A Műegyetem – az UniSpace konzorcium tagjaként – 2022-ben megalapította az űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzést is. Ez egy levelező formában megvalósuló, 3 féléves képzés, amely minden év szeptemberében indul. Idén szeptember 2-ig lehet jelentkezni rá a Műegyetem honlapján.

 

UniSpace konzorcium

A magyar kormány által elfogadott Magyarország Űrstratégiája című dokumentum célkitűzéseivel összhangban 17 magyar egyetem konzorciumi megállapodást kötött, hogy a UniSpace program keretében négy önálló, azonban összehangolt és koordinált űrtudományi szakirányú továbbképzést indítson. Az űrtechnológiai szakember képzési programot a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 11 egyetemmel együttműködésben, az Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember képzési programot a Debreceni Egyetem 9 egyetemmel együttműködésben, az Űrtudományi szakember képzési programot az Eötvös Loránd Tudományegyetem 7 egyetemmel együttműködésben, míg a Világűrpolitikai tanácsadó képzési programot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10 egyetemmel együttműködésben indítja el. A UniSpace Konzorcium szakmai partnerei a UniSpace Programot felügyelő és irányító Külgazdasági és Külügyminisztérium; a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős szaktárcája; továbbá a konzorciumvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartójaként a Miniszterelnökség.

 

A képzés célja

Az űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott műszaki tudással rendelkeznek az űrtechnológiai fejlesztések folyamatairól, az űrkörnyezet által a műszaki fejlesztésekkel szemben támasztott speciális követelményrendszerről. A képzést elvégző szakemberek ismerni fogják az alapvető űrbeli és kapcsolódó földi rendszerek működését. Az első félévet – amely mind a négy szakirányú továbbképzés számára egységes tartalmú, távoktatási félév – követően a második és harmadik félévben levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók űrtávközlésről, földmegfigyelésről, űreszközök anyagairól, rakétatechnikáról és robotikáról, illetve olyan ismereteket, amelyek a szektorban való munkához nélkülözhetetlenek.

 

Kiknek szól a képzés?

A képzés olyan diplomásoknak szól, akik már rendelkeznek alapvető egyetemi szintű műszaki vagy természettudományi ismeretekkel és kompetenciákkal, és az űrtechnológiai területén szeretnének mélyebb ismereteket és készségeket szerezni. A képzések profilját és tematikáját a konzorcium tagjai egymással egyeztetve alakították ki.

 

A képzés munkarendje

A képzés 3 féléves levelező képzés, amelyben félévente 30 kreditet teljesítenek a hallgatók. A kontaktórák száma félévenként 120 óra. A levelező oktatás péntek és szombat napokon zajlik. A képzés első félévében a tárgyak távoktatás keretében kerülnek megtartása (online órák), a második és harmadik félévben pedig a képzésben résztvevő intézmények telephelyein (azaz Budapest mellett Dunaújváros, Győr és Miskolc).

 

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: űrtechnológiai szakember

 

A képzési idő: 3 félév

 

A felvétel feltétele: Agrár, informatikai, műszaki vagy természettudomány képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

 

A képzés díja: A képzés önköltséges formában indul, az önköltség díja félévente 500.000 Ft

 

A képzésben közreműködő intézmények:

A képzésben közreműködő intézmények: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4 kara (gesztorkarként a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint Építőmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Közlekedés és Járműmérnöki Kar), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Széchenyi Egyetem. A képzés partnere a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrkutatásért és Űrtevékenységért Felelős Főosztálya.

 

Szakfelelős (egyben a képzés képviselője az UniSpace konzorciumban):

Dr. Bacsárdi László, egyetemi docens, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

bacsardi.laszlo@vik.bme.hu

 

A képzés 2024. szeptemberében ismét indul. Jelentkezni nyár elején lehet majd, részletes információk hamarosan.