Az MSc képzés programja

a gazdaságinformatikus szakon

A gazdaságinformatikus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni, valamint alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, ilyen rendszerek fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére. A képzés további célja, hogy az elméleti megalapozás igényességével és a specializációs képzés szakmai és gyakorlati mélységével versenyképes diplomát adjon. A legtehetségesebbek számára nyitva áll, hogy tanulmányaikat PhD képzés keretében folytassák. Ugyanakkor a specializációs képzés célja olyan gyakorlati tudás átadása, amely sikeres szakmai karrierhez vezet a gazdaság informatikai szektorában.

Ennek elősegítésére a képzés az informatikai súlypont megtartása mellett az interdiszciplináris, illetve multidiszciplináris szemlélet elsajátítását szorgalmazza. Mindezt a területhez kapcsolódó multinacionális cégekkel (Morgan Stanley, SAP, SAS stb.) és a kormányzati szervekkel való együttműködésben valósítja meg. A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 6 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

Az MSc képzés természettudományos alapismeretek, alapozó szakmai tárgyak, és szakmai törzsanyag részekből áll, melyeket szabadon választható tantárgyak egészítenek ki. A szakmai törzsanyaghoz szorosan kapcsolódnak a specializációs programok, melyek egy-egy részterületen mélyítik el a szakmai ismereteket. A specializációkra történő besorolás a felvételi eljárás része. A Gazdasági elemző informatika specializáció csak angol nyelven indul, a másik specializáció oktatási nyelve magyar. A specializációk a következők:

  • Vállalatirányítási informatika specializáció
  • Analytical Business Intelligence (Gazdasági elemző informatika specializáció) - angol nyelven

Felvétel a gazdaságinformatikus mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak elsősorban a gazdaságinformatikus (BSc) alapszak. Egyéb -- például mérnök informatikus és programtervező informatikus -- alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni. Ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel nem rendelkezik a hallgató, akkor a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni. Részleteket ld. a BME VIK MSc képzésében való részvétel előzetes követelményeinél.

Az előtanulmányi kreditek megszerzését az informatikai ismeretkörben a BME VIK kiemelten támogatja. Részleteket ld. Ajánlott tárgyak az informatikai előtanulmányi kreditek megszerzésénél.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetőek legyenek. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

 

Információk a képzésről, a specializációkról és elhelyezkedési lehetőségekről.

 

A szak mesterképzésének programja  ·  A szak mesterképzésének rövid kivonata

A kari mesterképzés teljes programja  ·  Képzési program archívum

 

Szakmai gyakorlat  ·  Általános információk